Mobbing nedir?


Latince kökenli Mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz rahatsız etme ve sıkıntı vermek gibi anlamlara geliyor.
Hiyerarşik yapılanmanın olduğu ve kontrolün güç olduğu ortamlarda, güç sahibi veya sahiplerinin uyguladığı sistematik baskı olarak da tanımlanan mobbing, önceleri çocukların kendi aralarındaki zorbalık ilişkileri için kullanılmış.
1950 ve 1960’lı yıllarda yapılan işyeri araştırmalarının sonucu mobbing’in sadece çocuklar arasında olmadığını ortaya koymuş.
İşyerinde psikojik taciz olarak tanımlanan mobbing hakkında bilmek istedikleriniz:

Mobbing madurlarının ortak özellikleri:

* İşlerini ortalamanın üstünde ya da kusursuz yapmaları
* Çevre ilişkilerinin iyi olması
* Çalışma prensiplerine uymaları ve bunlardan taviz vermemeleri
* Güvenilir ve dürüst olmaları, çalıştıkları kuruma sadakatlerinin yüksek olması
* Bağımsız ve yaratıcı olmaları
* Kendilerini mobbinge maruz bırakanlardan üstün olmaları

Mobbingle karşılaşıldığında yapılması gerekenler:

* Mobbinge neden olan kişiye direkt itiraz etmek ve ilerisi için itiraz sırasında şahit bulundurmak
* Mobbinge neden olan kişiyi yetkili makamlara bildirmek
* Mobbing şikayetiniz karşısında neler yapıldığını veya yapılacağını takip etmek
* Anlamsız emir ve görevleri yazılı olarak istemek
* Çevreyle durumu paylaşmak ve olanlardan haberdar etmek
* Gerekli durumlarda tıbbi ve psikolojik yardım almak

Başbakanlık tarafından yayınlanan, mobbingle (iş ortamında psikolojik taciz) mücadele amaçlı 8 maddelik genelge ise şöyle:

1. İşyerinde mobbingle mücadele önceliği işverende. İşveren gerekli önlemleri almak zorunda.
2. Tüm çalışanlar, mobbing olarak adlandırılabilecek eylem ve tacize karşı uyarılacak.
3. Toplu iş sözleşmelerinde mobbinge karşı hükümler yeralacak.
4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alo 170 üzerinden psikolojik destek verecek.
5. Psikolojik Tacizle mücadele Kurulu yapılandırılacak.
6. Müfettişlerin öncelliğinde mobbing de yeralacak.
7. Mobbing olaylarında özel yaşam korunacak.
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere mobbinge yönelik farkındalık yaratma amaçlı eğitim toplantıları düzenleyecek.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir