İslamda Evlilik İçin Belirlenen Bir Yaş Sınırı Var mı?

İslamda Evlilik İçin Belirlenen Bir Yaş Sınırı Var mı?
 İslamda Evlilik İçin Belirlenen Bir Yaş Sınırı Var mı?
Okunuyor İslamda Evlilik İçin Belirlenen Bir Yaş Sınırı Var mı?
Son güncelleme

İslamda Evlilik Yaşı

“Allah size kendi nefslerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı…”

en-Nahl, 16/72 ayetinde zikredildiği gibi konutluluk, dinimizce teşvik edilen sünnetlerden biridir. Peki İslamda konutluluk için tanımlanan bir yaş hududu var mı? Peygamber Efendimiz SAV’in konutluluk ile alakalı hadisleri nelerdir? Kadınlarda ve erkeklerde ideal konutluluk yaşı kaçtır? Konutlulukta yaş farkı problem midir?

Cemiyet içerisinde zinadan korunup, harama bulaşmamak için hakikatinde çok büyük bir kurtarıcımız olan konutluluk, başlıca bazı koşulları bir arada bulunduran kimselerin süreyi zamanı gelince uygulaması gereken en ehemmiyetli zorunluluktur. Sevgili Peygamber Efendimiz SAV’in evlenme çağına eren gençlerin haramdan korunmaları için konutluluğu teşvik ediyor. Nitekim bir hadisi şerifte:

“Ey gençler, sizden evlenmeye eforu yeten kimse hemen evlensin; çünkü konutluluk gözü haramdan en iyi gözeten ve tenasül uzvunun en sağlam kalesidir. Evlenmeye ihtimali olmayan ise oruç yakalasın; çünkü oruç şehveti kırmaktadır…

Buhâri, Savm, 1, Nikâh, 2 3; Müslim, Nikâh,1, 3; Ebû Dâvûd Nikâh, 1, İbn Mâce, Nikâh, 1. emretmektedir.

İslam’da evlenmenin bereketleri olarak, huzur bulmak, insan jenerasyonunu sürdürmek ve kendini haramdan gözetmek gösterildiğine göre, bunlardan birinin gerektiği ya da gereksinim dinlendiği yaş, konutluluk için öneri edilecek yaştır.

Peygamber Efendimiz asm’in

“Ey gençler topluluğu! İhtimal bulduğunuz anda evlenin. Bu ihtimali elde edinceye kadar da oruç yakalayınız. Zira bu da şehvet güdüleriniz törpülemeye müteveccih fayda sağlar.”

anlamına gelen çağrısı, erken konutluluk için ehemmiyetli miktardır.

Mecmau’z-Zevaid, h. no: 7303, 7395

İslami Ölçülere Göre Evlenme Yaşı

İslamiyette konutluluğun yaşı mevzusunda tanımlanan bir hudut olmasa da Peygamber Efendimiz SAV, üç şeyde tez edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bekar şahısların ”Zina riskine” bulaşmaması için kendisini hazır paydan şahısların evlenmesinin daha hayırlı olduğunu söyleyerek şöyle emretmiştir:

“Üç şeyi geciktirmeyin. Süreyi gelince namazı, hazır olunca cenazeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi.”

Tirmizî, Salât, 13/171.

Dini açıdan baktığımızda tanımlanan başka bir deyişle netlikle şu yaşa gelen bayanlar ya da erkekler evlenmelidir diye bir kural yoktur. Ancak konutluluk yaşamı içerisinde problem olabilecek kadar yaş değişiklikleri, eşlerin birbirine geçim sağlaması bakımından ehemmiyetli bir mevzudur. Buluğ çağına eren kimselerin bedeninde görülebilecek fizyolojik ve ruhsal değişikliklerin alana gelmesi artık konutluluk yaşamının başlanabileceğini sinyallerini gösterebilir.

“Kim evlenirse imanın yarısını bitirmiş olur; kalan öteki yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!”

Heysemî, IV, 252 hadisinden anlaşılacağı gibi konutluluk yaşamı günahlardan kaçınmamız için çok ehemmiyetli bir zorunluluktur. Sevgili Peygamber Efendimiz SAV, konutluluğun ehemmiyeti ile alakalı şöyle emretmektedir:

“Evlenin, artıl! Zira ben kıyâmet gününde öteki ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla onur edeceğim!”

Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131

İslamda Evlenme Yaşı

Yaşın ilerlemesiyle anne olma duygusu çoğalış gösteren bayanlar, eşinde baba olma mesullüğünü kaldırabilecek seviyede olmadığını görmek hayal kırıklığına uğratacaktır. Bu vaziyet göz önünde bulundurularak konutluluk düşünülmelidir. Öyle ki Sevgili Peygamber Efendimiz SAV, konutluluk için eş seçerken aranacak özelliklerle alakalı emrettiği,

“Kadın dört şey için nikâhlanır: Mülkü için, soyu-sopu için, hoşluğu için ve dini için… Eli kuruyasıca; sen dini tam olanı seç ki, kasvet sürüklemeyesin.”

Buhârî, Nikâh,15; Müslim, Radâ’ 4 hadisinde rastgele bir yaş kriteri göze çarpmamaktadır.

Babanın parasal gidişatı iyiyse, evladın da evlenmeye eforu yetmezse, baba evladını evlendirmekle mükelleftir. Bu sebeple evladın harama girmesi, babayı bu mesullükten kurtarmadığı gibi onu daha da mesul yapar. Zira çoğu zaman konutluluk bireyin düzelmesine neden olabiliyor. Hatta babanın ve annenin bazı ilgisizlikleri ve zamanında yeterli önlem almamaları mevzubahisi olabilir.

Peygamber Efendimiz asm,

“Erkek ve kadının dengi çıktığı halde onları evlendirmezseniz fitneyi bekleyiniz.,”

Tirmizî, Nikâh 3

emrederek, bu mevzuda aile büyüklerini daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet etmektedir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın