Tarihin En Büyük İmparatorlukları

Tarihin En Büyük İmparatorlukları
 Tarihin En Büyük İmparatorlukları
Okunuyor Tarihin En Büyük İmparatorlukları
Son güncelleme

Dünya’da uzun seneler karar sürmüş olan imparatorlukları sizler için derledik. Zaman sırasıyla araştırdığımız imparatorlukların sonunda Osmanlı İmparatorluğu bulunmaktadır. Hadi hep beraber Dünya’nın en eforlu imparatorluklarına göz atalım.


1. Maya İmparatorluğu

16. asır’a kadar büyük bir uygarlık olana Mayalar aynı zamanda insanlığa vazgeçtikleri servetlerle de hala anılmaktadırlar. Mayalar, İspanyalı işgalcileriyle çatışana kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktu. 2012 Aralık’ta biteceği düşünülen bir takvimleri de vardı.

maya.jpg


2. Fransız İmparatorluğu

Fransız İmparatorluğu 1534’te başlayarak, Cezayir’in bağımsızlığı kazandığı 1962 tarihine kadar sürmüştür. Yarıyılında dünyanın yüzde 10’luk kısmı Fransızlar’a aittir. Tarihteki en büyük ikinci imparatorluk. 

fransiz-imparatorlugu.jpg


3. İspanyalı İmparatorluğu

Beş kıtada toprağı olan dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyalı İmparatorluğu, İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilen, servet kalan veya el konan arazileri içerir. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri dahildir. Hak iddia edilen ancak hiç ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur. Toplam arazilerin yüzölçümü 18. asrın sonunda 18 milyon km kare ortamındadır. 16. ve 17. asırdaki kıtalararası yapısına karşın koloni imparatorluğu tabiri 1768 seneyi haysiyetiyle kullanılmaya başlamıştır. 19. asırda ise devlet yapısı tamamen kolonisel bir yapıya dönüşmüştür. Amerika’yı bulguları ve orayı Hristiyan yapmaları Dünya’nın şimdiki zamanını dahi etkileyen bir hadisedir. 19. Asır’a gelindiğinde ise daha önceki büyüklüğünden yapıt kalmamış olan bu imparatorluk Avrupa’da hala ehemmiyetli bir oyuncu rolünü sürdürüyor.

ispanya.jpg


4. Qing Hanedanlığı

Kurucusu Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan 1644-1911 seneleri arasında Çin’de karar sürmüş hanedandır. Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bu sebeple Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin’in son imparatorluk hanedanıdır. En büyük zamanında bugünkü Çin, Moğolistan ve bir kısım Sibirya’yı kapsıyordu.

imparatorluk.jpg


5. Emevi Devleti

Dört Halife Dönemi’nden 632-661 sonra Müslüman Arap İslam Devleti’ne hakim olan hanedan. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından devrilinceye kadar karar sürdüler. Neredeyse Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın tamamını içeren 661-750 seneleri arası, o zamana kadarki en büyük imparatorluktu.

imparatorluk.png


6. Pers İmparatorluğu

M.Ö. 550- M.Ö. 330 seneleri arasında kurulan bir imparatorluktur. Persler Büyük Kiros ya da II. Kiros, önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri devirmiş ve bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonra Kyros fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir kraliyet haline getirmiştir. Ermenistan’ı, Libya’yı ve Krezus’ün mirasını ele geçirip tüm Anadolu’yu kontrolü altında birleştirmiştir. Anadolu’yu ele geçirdikten sonra Babil’e saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı bülten etmiştir. Bundan sonra ise Mısır’a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iskit-saka imparatorluğu ile savaş yapmış ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomrisin ordusuna mağlup olarak yaşamını kaybetmiştir. Büyük İskender tarafından ufaltılana kadar büyük bir imparatorluk. Antik Yunan uygarlığıyla yaptığı savaşlar ve topraklarında fotoğrafı bir dil konuşturmasıyla önemlidir.

imparatorluk-001.jpg


7. Moğol İmparatorluğu

1206-1294 seneleri arası Asya’da kurulmuş daha önceki bir imparatorluk. Hun İmparatorluklarının devrilmesinden sonra Kırgız milletlerinden çıkan Yesügey Han’ın oğlu Cengiz Han bu imparatorluğu kurmuştur. Asya’dan Avrupa’ya uzanan Cengiz Han önderliğinde kurulmuş ama yalnızca 162 sene sürmüş topluluk. Dünya’nın %22’sine dağılmış 34 milyon kilometreden fazla bir alanı içeren ve tarihin bitişik hudutlara sahip olmuş en büyük imparatorluğudur. 100 milyondan fazla bireyi topraklarında barındırıyordu. Moğol İmparatorluğu 1206 senesinde Cengiz Han tarafından kuruldu.Güneydoğu Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı.

imparatorluk.jpeg


8. İngiliz İmparatorluğu

Birleşik Kraliyet tarafından idarenen dominyonlar, koloniler, protektoralar ve mandalar ve öbür bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktu. 16. ve 17. asırlarda Birleşik Kraliyet tarafından kurulan deniz fazla koloniler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır. En eforlu yarıyılında dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluktur. Bir asır süresince dünyanın en önde gelen küresel gücüydü. 1922’de 458 milyon şahıs, başka bir deyişle dünya popülasyonun dörtte biri, Britanya İmparatorluğu’nun dominantlığı altındaydı ve toprakları 13.000.000 km kareyi kapsadı.

ingiliz-imparatorluk.jpg


9. Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu Augustus liderliğinde M.Ö. 1. asırda yine örgütlenmesiyle kurulan Antik Roma devletidir. Uzun seneler Akdeniz etrafında karar süren imparatorluk, 375 senesindeki Kavimler Göçü’yle Avrupa’ya gelen Cermen kavimlerinin atakları neticeyi 476 senesinde devrilmiş, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci Padişahı II. Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar sürmüştür.

imparatorluk3.jpg


10. Osmanlı İmparatorluğu

1299-1923 seneleri arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afriya’ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. asırda dünyanın en eforlu imparatorluğu halini almıştır. 16. Asırda dünyanın en eforlu imparatorluğu halini almıştır. Sultan Vahdettin yarıyılında 1923 senesinde dağılmıştır.

osmanli-imparatorlugu.jpg

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın